Friday, November 30, 2007

November30, 2007

Smoking Chess Player #5627
Taipei, Taiwan


Thursday, November 29, 2007

November 29, 2007

Luxy Cares About You
Taipei, Taiwan


Wednesday, November 28, 2007

November 28, 2007

Chess 'n Smokes
Taipei, Taiwan

Tuesday, November 27, 2007

Monday, November 26, 2007

November 26, 2007

Tender Tootsie
Xindian, Taiwan


Sunday, November 25, 2007

Saturday, November 24, 2007

November 24, 2007

Reflected in His Work
Xindian, Taiwan


Friday, November 23, 2007

November 23, 2007

SKM Building
Taipei, Taiwan


Thursday, November 22, 2007

Wednesday, November 21, 2007

Tuesday, November 20, 2007

Monday, November 19, 2007

November 19, 2007

Fortune Telling Under the Bullseye
Xindian, Taiwan


Sunday, November 18, 2007

Saturday, November 17, 2007

Thursday, November 15, 2007

November 15, 2007

Watercolors
Taipei, Taiwan


Wednesday, November 14, 2007

Tuesday, November 13, 2007

November 13, 2007

Centered Around the Board
Taipei, Taiwan


Monday, November 12, 2007

Sunday, November 11, 2007

Friday, November 9, 2007

November 9, 2007

Checkin' Out the Ladies
Taipei, Taiwan


Thursday, November 8, 2007

November 8, 2007

Loitering at the Gates
Taipei, Taiwan


Wednesday, November 7, 2007

Tuesday, November 6, 2007

Monday, November 5, 2007

Sunday, November 4, 2007

Friday, November 2, 2007

Thursday, November 1, 2007